فراری دادن موش از خوابگاه دانشجویی

 

به محض دیدن موش در اتاق یکی از روشهای زیر را انجام دهید:

۱) روش کاملا دانشجویی: پس از هماهنگ کردن با هم اتاقی ها با کشیدن یک جیغ بلند از اتاق خارج شوید و دیگر به آنجا وارد نشوید!

 

۲) روش سرخپوستی: مقداری وسایل قابل اشتعال وسط اتاق جمع کنید آتش بزنید تا موش خفه شود سپس مورد ۱ را اجرا کنید!

 

۳) روش معرفتی: به موش بگویید در صورت عدم خروج وی از اتاق خود کشی خواهید کرد اگر موش با معرفت باشد می رود وگر نه مورد ۱ را اجرا کنید!

 

۴)روش تعارفی: به موش تعارف کنید امشب پیش شما بماند اگر موش تعارفی باشد می ماند در این صورت مورد ۱ را اجرا کنید!

 

۵)روش گامبالا: چند قبضه اسلحه سرد تهیه کنید و به موش اغلان جنگ کنید اگز پذیرفت مورد ۱ را اجرا کنید!

 

۶) روش دمکراتیک: پس از توصیف فواید گفتمان از موش بخاهید اتاق را ترک کند در صورت عدم پذیرش مورد۱!

 

۷)روش نه چندان دانشجویی: یکی از گربه های محوطه را ( از ملزومات هر خئابگاه است اگر ندارید دانشجو محسوب نمی شوید!) به صرف شام دعوت کنید!

 

۸)روش فاشیستی: مقداری از کباب سلف دانشگاه را در مسیر موش قرار دهید موش صد در صد خواهد مرد من تضمین می کنم! شما کدوم رو انتخاب میکنید؟

/ 7 نظر / 35 بازدید
پماد

به نظرم راه ١ از همه بهتره!! من كه اااااااخ[سبز] سكته ميكنم[اضطراب]

پماد

خوش اومدي![هورا] اميدوارم بموني [گل]

پماد

اووووووووووووووووووووووول[هورا]

مالی

همون یک بهتره!!![خنده]

مالی

تو هم وبلاگتو خیلی بهتر کردی!![قلب]

پماد

تيتر كه همونه! من اسمتو نوشتم وقتي تو به من سر ميزني!

پرنیا

[خنده][خنده][خنده] به نظرم مورد هفت و هشت بیشتر جواب میده[نیشخند]