شعر

از چی بگم برات ؟
انتظار داری چه چیزی از جیب من در آد ؟
جز یه کاغذ سفید پاره ؟ خب آره رفیق تقلب توشه ولی باخودکار سفید !
تو هم مثل منی کم درد نداری ، درد اصلیت اینه که علاقه ای به درسم نداری .
من کسی نیستم با این امتحانا دردم بگیره ولی این نمره ها رو کی میخواد گردن بگیره ؟

از چی بگم
خدا از این بچه های خسته
از این همه درس تموم دنده هام شکسته
نمره هامو نبین، این نمره هام میره تو کارنامم
این منم با یه رد پای خسته
از چی بگم

از چی بگم
از بچه های خرخون شهر
که درس میخونن همیشه تو روز و شب ؟
اون که تنها دلیل خر خونیش به عشق فرداست
تنها پاتوق عشق و حالش همین دانشگاس
یا که بگم از اون دانشجو های لاشی
که هستن تو کار تقلب و خیلی ناشی
تو به من اینو بگو ، من از چی بگم خب
ما گفتیم و تموم دردا ریشه کن شد؟
از چی بگم برات
شاید قصه دوست داری
مثل قصه ی اون همه شب و روزهایی
که ما واسه خودمون بودیم یه پا اوستایی
اگه نمره تلخه ، گناه واقعیت
داستان درس و دانشجو های پاک میهن
که نشستن با صد چرا و افسوس کاشکی
یه کتاب به جای مودم نت میذاشتیم
استاد اومد تو کلاس و زمین لرزید
دانشجوی کناریم مثه شتر ترسید !
استاد ورقه ها رو داد و همه ترسیدن
مثه بید سر جا میلرزیدن
چشام خشک شد یکم بهم اشک بده، ایزد!
این دانشجو ها با کدوم تقلب جواب بنویسن

از چی بگم
هنوز یه ساعت نشده زمان رفت 
معلم گفت ورقا بالا ، حالا همه سوالا سخت

از چی بگم برات ؟
انتظار داری چه چیزی از جیب من در آد ؟
جز یه کاغذ سفید پاره ؟ خب آره رفیق تقلب توشه ولی باخودکار سفید !
تو هم مثل منی کم درد نداری ، درد اصلیت اینه که علاقه ای به درسم نداری .
من کسی نیستم با این امتحانا دردم بگیره ولی این نمره ها رو کی میخواد گردن بگیره ؟

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
مالی

وبلاگ تو هم قشنگه با کمال میل منم لینکیدمت[چشمک]

پرنيا

[خنده][خنده][خنده] [قهقهه][قهقهه][قهقهه]