پسره میگه من عاشقتم میخوام باهات ازدواج کنم.
دختر: خونه داری؟
نه.........
دختر حرفشو قطع میکنه: بی ام و داری؟
نه.........
چقدر حقوق میگیری؟
پسر: حقوق ندارم آخه ........
دختر: برو چی فکر کردی به من پیشنهاد میدی ؟ و میره .....
پسر با خودش میگه: من چندتا ویلا دارم خونه میخوام واسه چی؟
یه پورشه با بنز دارم بی ام و دوست ندارم!
چجوری حقوق بگیرم وقتی خودم مدیر شرکتم؟

/ 2 نظر / 10 بازدید
کهنه سوار عشق

[دست][دست][دست] [دست][دست] [دست] سلام بهم سر بزن خوشحال میشم [لبخند]

کهنه سوار عشق

گلم با افتخار لینک شدی [لبخند] به کلبه من خوش اومدی [بغل]