مرد

 مـــــــــــــــــــــــــرد

 

 مرد یعنی کار و کار و کار و کار

یکسره در شیفت های بیشمار

مثل یک چیزی میان منگنه

روز و شب از هر طرف تحت فشار

مرد موجی است هی در حال دو

جان بر آرد تا برآرد انتظار

او خودش همواره در تولید پول

لیک فرزند و عیالش پول خوار

با چه عشقی دائما در چرخشند

گرد شهد جیب او زنبور وار

چون که آخر شب به منزل می رسد

خسته اما با لبانی خنده بار

جای چای و یک خدا قوت به او

می شود صد لیست در پیشش قطار

از کتاب و دفتر و خودکار ، تا

اسفناج و پرتقال و زهرمار

آن یکی می خواهد از او شهریه

این یکی هم کفش و کیفی مارک دار

هر چه می گوید که جیبم خالی است

هر چه می گوید ندارم ، ای هوار

نعره می آید : "به ما مربوط نیست

ما مگر گفتیم ماها را بیار"

مرد یعنی آن که با پول و پله

می شود در خانه ، صاحب اعتبار

مرد یعنی سکته ، یعنی سی سی یو

ختم مطلب ، مرد یعنی جان نثار

خلقتش اصلا به این درد بود

تا درآرد روزگار از وی دمار

/ 1 نظر / 19 بازدید
رها

هه هه هه هه!!!!!!!![قهقهه] اگه دوست داشتید بهم سر بزنید!!!!!!!! اگرم خواستید لینکم کنید بعد بگید تا بلینکمتون!!!!! بابای[خداحافظ]