به خدا گفتم بیا جهان رو قسمت کنیم

آسمون مال من، ابراش مال تو

دریا  مال من، موجاش واسه تو

ماه مال من خورشید مال تو

خدا لبحندی زد و گفت:

تو بندگی کن همش مال تو حتی من ..

/ 0 نظر / 11 بازدید