دهه 80

تو هال چرت میزدم،متوجه شدم داداش کوچیکم داره با صدای بلند میگه: یا ابلفضل،یا قرعان،یا جد سید مراد!!!
رفتم ببینم چه مرگش شده!
.
.
دیدم داره با کامپیوتر ماشین بازی میکنه،
ماشین داره میره تو دره نمی تونه کنترلش کنه

/ 3 نظر / 25 بازدید
مالی

معلوم نیست نودیا چه جورین دیگه[خنده][خنده][خنده]

پرنیا

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] فکر کنم همه اینجوری ن